Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

sexzrekinem
sexzrekinem
5145 e446 420
Reposted fromklamerka klamerka viaeternaljourney eternaljourney
sexzrekinem
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viapikkumyy pikkumyy

September 27 2017

sexzrekinem

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakudlaty kudlaty
1739 17a6 420

madfishmonger:

a criminal

sexzrekinem
Reposted frombluuu bluuu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
sexzrekinem
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

September 20 2017

sexzrekinem
1292 4df3 420
Reposted fromkelu kelu viablaguepauvre blaguepauvre

September 18 2017

sexzrekinem
9201 b5c6
Act normal.
sexzrekinem
4235 c48b 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaunsteadyshy unsteadyshy
sexzrekinem

September 16 2017

sexzrekinem
0588 439e 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoversensitive oversensitive
sexzrekinem
7047 103f 420

catsbeaversandducks:

2017 Comedy Wildlife Photography Awards

More on Bored Panda

Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viasoadysta soadysta
sexzrekinem
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem

September 15 2017

4180 c4eb 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
4185 60ce 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl