Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viaznikajac znikajac
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaafraidoflife afraidoflife
sexzrekinem
4489 ab15 420
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viawiksz wiksz
sexzrekinem
0441 d88e 420
Reposted fromkrzywda krzywda viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller

January 14 2018

sexzrekinem
8646 956d
Reposted fromzciach zciach viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
sexzrekinem
“Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.”
— Colleen Hoover
sexzrekinem
8858 eb16 420
Reposted fromdelain delain viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
sexzrekinem
6456 2a5c 420
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viabaghera baghera
sexzrekinem
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
sexzrekinem
5047 bcc2 420
sexzrekinem
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viadreamadream dreamadream
sexzrekinem
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viadreamadream dreamadream

January 04 2018

sexzrekinem
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viafreeway freeway
sexzrekinem
5258 0174 420
'swing your bat'
Reposted fromnazarena nazarena viavolldost volldost
sexzrekinem
1356 54b7 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viadysforia dysforia
sexzrekinem
5135 12e4 420
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viawerhamster werhamster
sexzrekinem
4763 db5e 420
Reposted fromtfu tfu viaclementiines clementiines
sexzrekinem
5193 3dd9 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viagregorczykm gregorczykm

December 28 2017

sexzrekinem
1287 0360 420
Reposted frompiehus piehus viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl