Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

sexzrekinem
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viasomebunny somebunny
sexzrekinem
sexzrekinem
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viacrambie crambie
sexzrekinem
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacrambie crambie
sexzrekinem
sexzrekinem
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
sexzrekinem
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacrambie crambie
sexzrekinem
7275 5b12 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
sexzrekinem
Marylin Monroe
Reposted fromikari ikari viafrauvermeer frauvermeer
sexzrekinem
7933 3440 420
Reposted frompannakreatura pannakreatura viasomebunny somebunny
sexzrekinem
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaarn arn

March 06 2017

sexzrekinem
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viasluchaczka sluchaczka
sexzrekinem
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viajustjustjust justjustjust
sexzrekinem
Reposted fromelavator elavator viasofias sofias
sexzrekinem
8893 419c 420
Reposted fromjasminum jasminum viaundonee undonee
sexzrekinem
sexzrekinem
Reposted fromgeo404 geo404 viapiehus piehus
sexzrekinem
0631 e255 420
Reposted fromkerosine kerosine
sexzrekinem
Nie chce z Tobą siedzieć.
— no chce się pić, chce
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl