Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

sexzrekinem
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viagregorczykm gregorczykm
sexzrekinem
sexzrekinem
9843 6a8f 420
Reposted fromfungi fungi viamontak montak
sexzrekinem
Reposted frompffft pffft viamontak montak
sexzrekinem
2092 e415 420
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viapikkumyy pikkumyy

September 13 2018

sexzrekinem
2187 88ea 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawszystkodupa wszystkodupa
0736 7195 420
Reposted fromreckon reckon viawszystkodupa wszystkodupa
sexzrekinem
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
sexzrekinem
1771 8e0f 420
Reposted fromgosand gosand viawszystkodupa wszystkodupa
sexzrekinem
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
sexzrekinem
1894 5860 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy

July 06 2018

sexzrekinem
8330 926c
Reposted frominfrezja infrezja viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 04 2018

sexzrekinem
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

June 24 2018

sexzrekinem
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
sexzrekinem
4447 6123 420
sexzrekinem
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
sexzrekinem
8470 8d54 420
sexzrekinem
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl