Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

sexzrekinem
5161 670e 420
Reposted fromtfu tfu viaekatierina ekatierina
2015 a5c2 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaodyssey odyssey
sexzrekinem
sexzrekinem
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
5800 6820 420
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapikkumyy pikkumyy

April 22 2017

sexzrekinem
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viarzzkropka rzzkropka
sexzrekinem
5161 670e 420
Reposted fromtfu tfu viapieceoflife pieceoflife
sexzrekinem
sexzrekinem
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat

April 18 2017

sexzrekinem
9782 0a0f 420
szczęśliwi
najebani
smutni
nie, nas nie było.
Reposted fromsummerwine summerwine viapikkumyy pikkumyy

April 13 2017

sexzrekinem
7568 0643 420
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
Za dużo łez, za dużo ciszy, za dużo nienawiści, wyrzutów, myśli, krzyku, niedowierzania, smutku, bólu, stagnacji...
I tylko sił jeszcze za mało, by ruszyć dalej samemu.
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
sexzrekinem
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— ...
Reposted fromataszka ataszka viakudlaty kudlaty

April 09 2017

sexzrekinem
9398 26ae 420
Reposted fromlikeaghost likeaghost vianonecares nonecares
sexzrekinem
sexzrekinem

April 06 2017

sexzrekinem
5044 c27d 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl