Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

sexzrekinem
9598 92dd 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacharminggirl charminggirl
sexzrekinem
2358 76c4 420
Reposted frompiehus piehus viagraywall graywall
sexzrekinem
8842 1a30 420
Reposted fromteijakool teijakool viaLogHiMa LogHiMa
sexzrekinem
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
sexzrekinem
0609 0e41 420
Reposted fromtfu tfu viaclementiines clementiines
0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

sexzrekinem
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMySoupx3 MySoupx3
sexzrekinem
1300 56be 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMySoupx3 MySoupx3
sexzrekinem
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatake-care take-care
sexzrekinem
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

February 07 2020

sexzrekinem
1831 8137 420
Reposted fromowca owca viakudlaty kudlaty
sexzrekinem
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
Przypominam sobie, jak lubiłem się Ciebie domyślać.
— Niedopowiedzenia
Reposted fromrawwwr rawwwr viailoveyou iloveyou
sexzrekinem
0973 b76b 420
jak żałować to tylko tego czego się nie zrobiło
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
sexzrekinem
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
0976 7704 420
sexzrekinem
1133 4798 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakomplikacja komplikacja

February 03 2020

sexzrekinem
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care

January 29 2020

sexzrekinem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl