Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

sexzrekinem
3755 4d5b 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatake-care take-care

January 13 2020

sexzrekinem
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagregorczykm gregorczykm
sexzrekinem
4108 6410 420
Reposted fromslid0 slid0 viagregorczykm gregorczykm
sexzrekinem
2098 5b35 420
Reposted froms3 s3 viadefinition-of-sex definition-of-sex

January 12 2020

sexzrekinem
8658 ba0a 420
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier
sexzrekinem
7657 dfcf 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viainzynier inzynier
sexzrekinem
4455 b3b7
Reposted fromfeegloo feegloo viakudlaty kudlaty
sexzrekinem
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
sexzrekinem
1058 f8d2 420
Reposted fromowca owca viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
sexzrekinem
8894 9435 420
Reposted frompiehus piehus viakudlaty kudlaty
sexzrekinem

December 23 2019

sexzrekinem
Reposted fromsamuso samuso viagreywolf greywolf
sexzrekinem
0121 2486
Reposted fromyikes yikes viaSilentForest SilentForest
sexzrekinem
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viagregorczykm gregorczykm
sexzrekinem
7238 fcc8 420
Reposted fromDavyJones DavyJones viakudlaty kudlaty

December 22 2019

sexzrekinem
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
Reposted fromantichris antichris viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
5410 cb46 420
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
sexzrekinem
2382 950a 420
Reposted fromwyczes wyczes viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl